Planera en begravning

Vi hjälper dig

Sorgen har många olika dimensioner. Kyrkans verksamhet ger tillfälle till att bearbeta, nyansera och acceptera det svåra som hänt. Vi står till ert förfogande för samtal om begravningsgudstjänster och andra själavårdande och informerande samtal. Vid frågor om begravningen m.m. ring till Pastorsexpeditionen på 0415-175 50

Vill du ordna begravningen själv eller ha hjälp av en begravningsbyrå?

Den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, ska genomsyra begravningen, enligt begravningslagen. Många väljer att anlita en begravningsbyrå för att få hjälp med det praktiska kring begravningen. Då är det ofta begravningsbyrån som bokar begravning och sköter kontakten med kyrkan. Men det går lika bra att ordna delar eller allt praktiskt själv.

Boka en begravningsgudstjänst

Kontakta oss på pastorsexpeditionen och boka begravningen. Vid bokningen bestäms tid, plats, präst och kyrkomusiker. Inom de närmsta dagarna hör prästen av sig för att boka tid för ett begravningssamtal. Vi hjälper också till att planera in minnesringning (sker normalt dagen eller dagarna efter dödsfallet) där de sörjande har möjlighet att komma till kyrkan, tända ljus och lyssna till när kyrkklockorna ringer själaringning för den avlidne. Även tiden för tacksägelse i samband med gudstjänst bestäms.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravning kan ledas av en borgerlig begravningsförrättare eller så kan anhöriga och vänner själva hålla i ceremonin. ”Den svenska högtidsboken”  innehåller förslag på ceremonier och finns att köpa eller låna på bibliotek. Välj och boka plats och förrättare. Det finns inga särskilda bestämmelser för hur ceremonin ska vara utformad. Vill ni vara i något av begravningskapellen bokas det via oss, se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kremering, jordbegravning eller direktkremation?

Ett av de första besluten är om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas. Kremering innebär att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts genom urnnedsättning eller spridning. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav.
Vid en dirketkremation har man en begravningsgudstjänst i kyrkan men istället för att ha en kista så har man en urna. Urnan kan sedan sättas ner direkt efter gudstjänsten. 

Bårtäcken

Församlingen har två bårtäcken som kan användas som kistdekoration under begravningsceremonin. Det kostar inget att använda dessa. Säg ifrån vid begravningssamtalet om ni vill låna ett av dem. 

Minnesstund

Direkt efter begravningsgudstjänsten samlas anhöriga och vänner ofta till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i ett församlingshem eller i någon annan lokal. Det är ett tillfälle att minnas tillsammans och att samla sina intryck. Minnesstund bokas oftast genom begravningsbyrån, men det går också bra att kontakta oss direkt för att boka någon av våra lokaler och något att äta.

Prisuppgifter

För den som är kyrkotillhörig tillkommer inga extra kostnader för begravningsakten. Om den avlidne inte varit medlem i Svenska kyrkan kan kyrkoherden medge att begravningsgudstjänst får hållas om det kan styrkas att den avlidne önskat det, men en avgift uttas då.