Pedagoger

Eva Lindgren

Förskollärare

Jennie Feldt

Församlingspedagog

Maria Prahl

Församlingspedadog

Åza Lindberg

Förskollärare

Philip Reimer

Barnledare