Östraby kyrka

Östraby kyrka

Mitt i byn reser sig en massiv gråstenskyrka vilandes på en sandstensbas. De äldsta delarna kan man härleda från 1100-talet men fynd pekar på att här har varit en helig plats långt innan. Östraby kyrka är helgad åt St:a Margaretha som är skyddshelgon för bönder, ammande och havande kvinnor. 

Precis som så många andra kyrkor präglades Östraby kyrka av reformationsvågen som svepte in under 1500-talet. Det märktes inte bara i gudstjänsternas utformning men också i kyrkorummets utseende. Barnen skulle inte längre sänkas ner helt och hållet i dopfunten så ett fat lades över dopfuntens djup. Sidoaltare riktade åt helgon togs bort. Ett knäfall sattes in så att församlingen kunde ta del av nattvarden. Predikan fick ta en större plats i gudstjänsten och därmed införskaffades en predikstol 1601.

Östraby kyrka har varit utsatt för en mängd ombyggnader och när man tar en närmare titt i gamla protokoll kunde de varit ännu fler. 

1836 byggdes den södra korsarmen, valven gjorde om och altaret och predikstolen flyttades så att den nya korsarmen i praktiken blev en det nya långhuset. Ett nytt yttertak lades och en orgel installerades. 

1891 renoverades kyrkan igen. Altaret och predikstolen återställdes till sin originalplats och triumfbågen höjdes för att ger mer plats till altaret.

1953 var det åter dags. Ett nytt innertak, byte av stengolv, den gamla altarringen byttes ut(för att bytas ut mot den gamla igen redan 1980), inventariernas originalfärg togs fram och hela kyrkan målades om. På utsidan frilade man den överputsade naturstenen. När man restaurerade upptäckte man att altaret från 1604 hade genomgått en ommålning. Under 1800-talet byttes originaltexterna ut och två vapen målades över. 

1988-89 renoverades kyrkan återigen. Trätaket plockades ner och det gamla taket frilades. Ett omfattande målnings- och renoveringsarbete utfördes också. 

Stora delar av inventarierna har fått sin plats i vapenhuset. Bl.a. fattigbössan, kistan som kyrksilvret förvarades i och ljusbäraren.

Ovanför dörren i vapenhusets ingång finns en uppmaning till alla besökare: "Bevara din fot när du går till Guds hus och kom till att höra."

Hitta till Östraby kyrka

Adress: Östraby kyrka, 242 97 Hörby

Länk till karta