Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Old Voices

Old Voices är församlingens kör för seniorer.

Kören övar tisdagar kl. 14.00-16.00 och träffas i Lyby församlingsgården.

Kören sjunger en blandad repertoar - gamla goda örhängen, visor från förr och vår egen tid. Det blir sånger av bl a Taube, Bellman, Olrog och alla de andra. Kören bjuder på sin sång vid ett par tillfällen under terminen, någon gång i gudstjänst, vid någon församlingsträff och på äldreboende.