När någon dör

Det är inte bråttom. Det finns tid att landa.

Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför.

Att ta farväl av en närstående är ofta tungt. Kärleken och sorgen behöver utrymme. Det behövs tid att känna efter och att låta känslorna komma fram. Det är viktigt att inte ha för bråttom med att bestämma hur avskedet och begravningen ska vara. Med sina ritualer och symbolhandlingar vill och kan Svenska kyrkan vara till stöd, hjälp och trygghet när livet förändras. Begravningsgudstjänsten finns till för att säga farväl, överlämna en människa till Gud och säga tack. Att samlas till begravningsgudstjänst med familj, släkt, vänner och andra nära, är ett sätt att gemensamt stötta varandra och minnas den som lämnat oss. Begravningsgudstjänsten är en möjlighet att gestalta hoppet om att det går att uthärda även när allt känns outhärdligt.

När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ.
Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. När sorgen drabbar oss är det viktigt för oss människor att vi tar oss tid och att fundera och samtala kring livet och döden och om meningen med allt. Svenska kyrkan vill gärna erbjuda hjälp till detta. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och har tystnadsplikt. I din lokala församling finns alltid någon som har tid att lyssna och samtala. Genom stöd och närvaro av andra blir det trots allt möjligt att gå ett steg i taget. 

Kyrkan kan även hjälpa till med att utforma begravningen på ett personligt sätt. Vi reagerar på olika sätt i olika situationer av sorg. Många upplevelser av tomhet, förvirring och trötthet kan komma. För en del av oss är det en hjälp i sorgen att få vara med i förberedelserna inför begravningsgudstjänsten.

Vi inom kyrkan hjälper till med samtal om begravningsgudstjänstens utformning. Det kan handla om musikstycken, psalmer, sånger, bibelställen och dikter som kan anknytas till den som gått bort. Allt för att avskedet, begravningen, och vad som sker däromkring ska bli så meningsfull som möjligt. 

Samtal

Att förstå det som hänt är ett sorgearbete. Människor som orkar med, som kan lyssna, vänta in och samtala, är ofta till stor hjälp i det arbetet.

Kyrkans präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och kan erbjuda samtalsstöd. Det finns både möjlighet till samtal i grupp, med andra som har liknande erfarenheter, eller enskilt.

Grupper för efterlevande

Vid olika tillfällen i sorgearbetet kan man behöva tala om olika minnen och hur man skall komma vidare. Du som har förlorat en partner får en inbjudan till en Leva vidare-grupp.

Har du frågor eller vill tala med tala med någon innan dess kan du ringa till växeln som hjälper dig vidre. 0415-175 50.