En kör
Foto: Magnus Aronson/IKON

Musik och körer

Att sjunga är inte bara kul, det är hälsosamt också!

Att sjunga i kör är en härlig känsla och du lär känna många nya människor. Det bästa med körsång är att du delar glädjen i sången tillsammans med andra och att alla får känna sig delaktiga. Att sjunga i kör är men än bara en hobby. Körsång har bevisade hälsoeffekter och ger människor ur olika sociala sammanhang tillfälle till umgänge.

Du behöver inte vara duktig för att börja i en kör.
Duktig blir du under tiden du är med i kören.

Vuxenkörer

Det finns flera olika körer i församlingen. Tag gärna kontakt med körledaren för att få reda på mer!

Musik

Musik är en viktig del av församlingens liv och en stor del av gudstjänsten präglas av vår stora sångskatt som i folkmun kallas för Psalmboken.