En kör
Foto: Magnus Aronson/IKON

Musik och körer

Att sjunga är inte bara kul, det är hälsosamt också!

Att sjunga i kör är en härlig känsla och du lär känna många nya människor. Det bästa med körsång är att du delar glädjen i sången tillsammans med andra och att alla får känna sig delaktiga. Att sjunga i kör är men än bara en hobby. Körsång har bevisade hälsoeffekter och ger människor ur olika sociala sammanhang tillfälle till umgänge.

Du behöver inte vara duktig för att börja i en kör.
Duktig blir du under tiden du är med i kören.