Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Miljödiplomering

Här nedan kan ni läsa om Hörby församlings miljöarbete. Här står om lite om vad vi gjort, vad vi gör och vad som händer framåt. Har ni frågor om församlingens miljöarbete är ni välkomna att höra av er till oss.

Sommaren 2020

Miljöarbetet i Hörby församlingen fortsätter trots det rådande läget och känns på flera sätt väldigt angeläget. Även om fokus i samhället just nu ligger på ett elakt virus så ser vi stora positiva effekter på miljön som en konsekvens av människors ändrade levnadsmönster. Kanske kan denna kris leda till bra förändringar för miljön även på sikt. Det känns på något vis hoppfullt att en förändring är möjlig och att vi kan förbättra vår miljö och det ganska snabbt. Johan Rockström, professor i miljövetenskap, skrev i en krönika i Svenska dagbladet den 24 april 2020 att ”Flera tecken pekar på att återhämtningen efter coronakrisen kan bli startskottet för en kraftfull omställning mot en mer hållbar värld, i stället för att vi återgår till det ”normala”.” Låt oss därför hoppas att detta kan bli en positiv konsekvens av denna speciella, jobbiga och overkliga tid vi lever i just nu.

//Jennie Feldt, församlingspedagog

Källa