Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hörby församling Besöksadress: Ringsjövägen 1, 24231 Hörby Postadress: Box 164, 24222 Hörby Telefon:+46(415)17550 E-post till Hörby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Miljödiplomering

Här nedan kan ni läsa om Hörby församlings miljöarbete. Här står om lite om vad vi gjort, vad vi gör och vad som händer framåt. Har ni frågor om församlingens miljöarbete är ni välkomna att höra av er till oss.

2017-06-27

Nu är miljöarbetet igång igen i Hörby församling. Gruppen har varit vilande ett tag, men nu har den satt igång igen med full fart framåt.

Arbetet involverar hela församlingen och några stycken, med representanter från olika yrkeskategorier, har det övergripande ansvaret att se till att arbetet leder framåt.

Det finns tre olika faser inom Svenska kyrkans miljödiplomering och Hörby församling har redan en miljödiplomering enligt fas 1 och siktar nu in sig på att bli diplomerade enligt fas 2, vilket beräknas ta 1½-2 år.

Det unika med Svenska kyrkans miljödiplomering: 

 • Bygger på en teologisk grund 
 • Rymmer ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga perspektiv 
 • Pedagogisk struktur med reflektion och samtal som grund
 • Leder till en lärande organisation som kan utvecklas långsiktigt i sitt arbete för en hållbar utveckling!

hämtat från Växjö stifts hemsida 

 

//Jennie Feldt, församlingspedagog

 

2018-05-03

Vi är nu en bit på väg mot nästa mål, Miljödiplomering fas 2. Själva arbetet involverar alla anställda, men är hela församlingens angelägenhet.

Nytt i miljögruppen, som har representanter från olika yrkeskategorier, är att vi även fått in en representant från Kyrkorådet vilket ger bra dynamik åt gruppen.

Redan under fas 1 gjordes en hel del saker.

Exempel på det är:

 • Att hållbar utveckling numera finns i våra mål i församlingsinstruktionen.
 • Vi odlar en del blommor till våra altare.
 • Vi byter ut lampor och maskinpark till bättre alternativ efterhand som de gamla går sönder.
 • Vi serverar endast ekologiskt- och Fairtradekaffe och te i våra församlingshem.
 • Andra exempel på saker vi förändrat eller gjort bättre är att vi bara använder engångsmaterial vid enstaka tillfällen och då använder vi komposterbara material och vi har även utökat vår sopsortering.

Nu ska vi ta det här till nästa nivå. När arbetet med fas 2 startade så gjorde vi först en så kallad nulägesbeskrivning inom en rad olika områden och har därefter satt upp en till två delmål inom varje område. Områdena täcker bland annat församlingens verksamhet, ekonomi, byggnader, kyrkogårdar, inköp, transporter, kommunikation och avfall.

Alla anställda har varit med och tänkt, tyckt och fyllt i listor som miljögruppen sen har bearbetat och satt ihop till gemensamma mål.

Nu är nästa steg att lämna över delmålen till kyrkorådet som tar beslut om fortsatt arbete och därefter sätter vi igång med det handgripliga arbetet.

//Jennie Feldt, församlingspedagog

 

 

2018-10-26

Kyrkorådet beslutade i juni 2018 att fastställa de delmål vi lämnade in och nu är arbetet att nå dessa delmål i full gång.

Exempel på delmål är:

 • Vi ska utveckla vårt arbete kring grönt bokslut.
 • Vi installerar klimatstyrningssystem i våra kyrkor.
 • Vi anlägger perenna rabatter på olika ställen istället för att plantera säsongsblommor.
 • Vi utvecklar en inköpspolicy, resepolicy och skriver rutiner för samköp och beställningar.
 • Vi har även köpt in elcyklar och utökat vår sopsortering på Hörby kyrkogård.

En del av målen är redan i hamn och några jobbar vi intensivt med nu under hösten och vintern. Vi är hoppfulla och på god väg och om allt går som vi vill så blir det diplomering för fas 2 i början av mars 2019. Mer information om detta kommer längre fram.

//Jennie Feldt, församlingspedagog

 

2019-01-29

Miljödiplomering

Nu är det klart! Den 15 januari blev vi godkända och diplomerade av Lunds stift enligt fas 2 i ”Kyrkornas miljödiplomering för en hållbar utveckling”.

Söndag 3 mars firar vi detta! Kl. 11 är det gudstjänst med temat Frälsarkransen i Hörby kyrka och då kommer även ett diplom att lämnas över till oss från Lunds stift.

Förskolan Gnistan och kören Grafitti medverkar. Efteråt blir det fastlagsfika.

Varmt välkomna!

//Jennie Feldt, församlingspedagog