Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hörby församling Besöksadress: Ringsjövägen 1, 24231 Hörby Postadress: Box 164, 24222 Hörby Telefon:+46(415)17550 E-post till Hörby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Lyby kyrka

St:a Anna kyrka

Kyrkan i Lyby, helgad åt St:a Anna, är byggd av putsad huggen granit - med undantag för övre delen av tornet, vilket har putsat tegel som byggmaterial.
Kyrkans mellersta del är uppförd på 1100-talet, men när befolkningen på 1800-talet ökade i antal, byggdes kyrkan till i öster. 1854 uppfördes nuvarande kor och absid samt i anslutning till dem sidoskeppen i söder och norr. 

Det nuvarande tornet tillkom 1879, sedan det gamla rivits 1860. De båda kyrkklockorna är gjutna av Mag. Kjellström, Malmö, 1788 (den stora) resp 1773 (den lilla, som gjutits om 1801). 

Dopfunten är huggen i sandsten och är från kyrkans första tid. 

Predikstolens ursprungliga delar är från 1624 och troligen ett verk av den tyske konstnären Statius Otto. 1902 restaurerades predikstolen under ledning av arkitekt Henning Sjöström och med hjälp av bland andra skulptören Per Månsson från Lund. 

Altartavlan är också den från 1624. Den har samma historia bakom sig som predikstolen. 

Orgeln från 1911 är byggd av Eskil Lundén, Göteborg.