Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Laurentiikören

Laurentiikören är en blandad vuxenkör, som övar onsdagar kl.19-21 i Hörby kyrka. Körens repertoar består av sakral körmusik från olika genrer och spänner från tidig musik fram till våra dagar. Kören sjunger vid de stora högtidernas gudstjänster, vid konserter, på vårdhem och även profana tillfällen, t ex vårkonsert och liknande.