Sykorg
Foto: Linda Mickelsson /IKON

Låt kreativiteten flöda

I Hörby församling finns tre syföreningar. Vilken passar dig?

 

  • Hörby/Lyby syförening. Träffas 2:a måndagen i månaden kl.13.30 i gamla bankhuset.
  • Nya syföreningen. Tisdagar ojämna veckor kl. 14.30-17.00 i gamla bankhuset.
  • Satserups syförening, tag kontakt med Ann-Kristin Roos Åkerberg för mer information, 0708-93 84 77