Långaröds kyrka
Foto: Karna Nilsson

Långaröds kyrka

Långaröds kyrka, helgad år St Nicoluas av Myrra, är fylld med målningar i varma och mjuka färger. 

Långaröds kyrka uppfördes troligen kring år 1200 och är en av Sveriges äldsta tegelkyrkor. Kyrkan hade sin tegelfärg ända fram till 1400-talet då den troligen fick sin rappning. Hon är byggd i en romansk stil med långhus, halvrunda kor och halvrunt absid. På yttersidan i norr finns ett romanskt fönster som visar på den typiska stilen. Att fönstret sitter så högt upp är gjort för att kyrkan skulle ge bättre skydd i ofärdstider. 

På 1850-talet bestämdes det att man skulle bygga ut kyrkan åt väster och att även ersätta klockstapeln med ett torn. Tornets säregna, smala utformning har fått många att vrida på huvudet. Det finns ett par olika versioner om varför tornet ser ut som det gör. Bl.a. skulle det vara att byggmästaren misstagit tornets innermått för yttermåttet.

I valven och på väggarna syns al fresco målningar med motiv ur gamla testamentet. Dessa är utförda på 1400-talet av den s.k. Vittskövlemästaren Nils Håkansson eller någon av hans medhjälpare. I korets tak kan man se bilder av helige Nicolaus av Myrra som kyrkan varit helgad åt. Han var sjöfarandes och barns beskyddare.

På 1500-talets kalkades målningarna över till följd av reformationen. 1903 togs målningarna fram med en hårdhänt metod som tyvärr skadade många målningar. 1963 restaurerades målningarna på nytt med en mer varsam hand och återställdes till sitt ursprungs skick.

Hitta till Långaröds kyrka

Adress: Långaröds Församlingshem, 8654, 242 96 Hörby

Länk till karta