Foto: Karna Nilsson

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen till Hörby kyrkogårdsförvaltning som omfattar begravningsverksamhet och gravskötselservice till allmänheten. Utöver begravnings- och serviceverksamheten utför vi nyanläggning och markbyggnadsarbeten samt fastighetsskötsel.

Gravstenar på en kyrkogård

Hörby församlings kyrkogårdar

I Hörby församling har vi tio kyrkogårdar och två begravningsplatser. Du är välkommen att besöka dem närhelst du vill.

Kyrkogård

Gravplatser

Ofta när man tänker på en kyrkogård så tänker man på att besöka en gravplats. Men det finns mycket runt om graven att tänka på.

Gravsten

Letar du efter en grav?

Hörby församling är ansluten till sökmotorn Gravar.se för dig som letar information om en vän, släkting eller liknande. Gravar.se är även utmärkt för dig som t.ex. släktforskar. Tryck här för att gå vidare till gravar.se

Kyrkogårdsexpeditionens öppetider

måndag - onsdag samt fredag
kl.10.00-12.00
Annan tid efter överenskommelse

Besöksadress:
Hörby Kyrkogård
Georgshillsvägen 2,  242 33 Hörby

Assistent
Bodil Rosengren
Tel. 0415 - 175 70
E-post: Bodil Rosengren

Kyrkogårds -och fastighetschef
Åke Sjöholm
Tel. 0415 175 73 
E-post: Åke Sjöholm

Begravningsombud

Begravningsombud utses av Länsstyrelsen för att granska att församlingen tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudet skall även ha möjlighet - att ta del av beslut som rör begravningsverksamheten, för vilken församlingen är huvudman inom församlingens geografiska område.

I Hörby heter ombudet:
Anders Larsson
Box 25
273 21 Tomelilla
E-post: Anders Larsson, begravningsombud