Kyrkliga handlingar

Så här hanteras dina personuppgifter när du är delaktig i en kyrklig handling (vigsel, dop, konfirmation och begravning) i Svenska kyrkan Hörby.

Personuppgifter om dop, konfirmation, vigsel och begravning sparas i så kallade ministerialböcker, som sparas för alltid för historiska ändamål.

Som medlem finns ditt namn, adress och personnummer i våra medlemsregister.


DOP AV BARN

I samband med bokningen av ett barns dop behandlar vi barnets samt vårdnadshavares personuppgifter och kontaktuppgifter och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för  att avtal om dop ska kunna ingås och uppfyllas samt med basis i en intresseavvägning att kunna ha översikt över/kunna administrera och genomföra dopet. Ungefär en månad efter dopet raderas kontaktuppgifterna. 
När barnet fyllt 18 år kommer barnets egna personuppgifter att registreras i stället för vårdnadshavares. Uppgifterna om barnet sparas så länge hon/han är medlem i Svenska kyrkan.
Endast namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

DOP AV VUXEN

I samband med bokning av dop behandlar vi ditt namn och personnummer samt kontaktuppgifter till dig i våra system. Vi behandlar dessa uppgifter för att avtal om dop ska kunna ingås och uppfyllas samt med basis i en intresseavvägning att kunna ha översikt över/kunna administrera och genomföra dopet. Ungefär en månad efter dopet raderas kontaktuppgifterna. Personuppgifterna sparas så länge du är medlem i Svenska Kyrkan.
Endast namn på eventuella faddrar kommer att föras in i våra system efter dopet.

KONFIRMATION

När anmälan till konfirmation tas emot behandlas konfirmandens samt vårdnadshavare personuppgifter och kontaktuppgifter och eventuell annan vårdnadshavare i våra system. Vårdnadshavarens uppgifter behandlas av församlingen för att avtal om konfirmation ska kunna ingås och uppfyllas. Uppgifterna om konfirmander behandlas med basis i en intresseavvägning, där det berättigade intresset för behandlingen anses vara att kunna ha översikt över/kunna administrera deltagande konfirmander. De behandlas endast av oss och bara i syfte att administrera konfirmationen. Listor upprättas över grupperna och dessa hanteras av expedition, präst och ansvariga ledare. 
Separata, skriftliga samtycken tas in för film och foto i samband med verksamheten.
Vi sparar konfirmandens samt vårdnadshavares kontaktuppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till ungdomsgrupper året efter konfirmationen.

VIGSEL

I samband med bokandet av vigsel registrerar vi de personuppgifter och kontaktuppgifter som ni uppger. Vi behandlar dessa uppgifter för att avtal om vigsel ska kunna ingås och uppfyllas samt med basis i en intresseavvägning att kunna ha översikt över/kunna administrera och genomföra vigsel. Ungefär en månad efter vigseln raderas kontaktuppgifterna.
Vigselintyget kommer att skickas till Skatteverket.

BEGRAVNING

Vid bokning av begravning registreras kontaktuppgifter samt personuppgifter i våra system, vilka i de flesta fall tillhandahålls av aktuell begravningsbyrå. Vi behandlar dessa uppgifter för att avtal om begravning ska kunna ingås och uppfyllas samt med basis i en intresseavvägning att kunna ha översikt över/kunna administrera och genomföra begravningen. De anhörigas person- samt kontaktuppgifter sparas i ungefär ett år, detta för att användas till inbjudan till Minnesgudstjänst vid Allhelgonahelgen samt för ev. Leva Vidare-grupp.
Gravsättningsintyget kommer att skickas till Skatteverket.

Inom begravningsverksamheten, som Svenska Kyrkan hanterar på uppdrag av staten, gäller utöver GPDR andra lagar till exempel Begravningslagen och personuppgifterna hanteras då i enlighet med dessa lagar.