Konfirmander tar en selfie
Foto: Magnus Aronson/IKON

Konfirmation

Vad är kristen tro? Hur påverkar det mig och mitt liv? Kan jag fortfarande gå på fester fast jag är kristen? Livet är fullt av frågor. Så är det att vara människa. I konfirmationen kan vi hjälpas åt att svara på några.

Till dig som är född 2006:

Nu är det snart din tur att konfirmeras!

Anmäla dig kan du göra längre ner på den här sidan. Här nedan finner du även information om våra olika grupper.

En bekräftelse på vilken grupp du kommit med i skickas hem per post i slutet av vecka 40.

Vid frågor maila Jennie Feldt

Konfirmationsläger på stiftsgården i Undersvik sommaren 2019 
Dop i Ljusnan
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Våra grupper

Helgäventyret– kreativ inriktning (Gruppen är full)

Tider: Träffarna är en söndag i månaden mellan kl. 10-17. (Obs! Feltryck i folder)
6 december, 24 januari, 14 februari och 14 mars.
Läger: Två läger: den 14-15 november och den 16-18 april.
Konfirmation: 8 maj 2021


Påskäventyret - intensivkonfa (Gruppen är full)

Tider: Påskveckan, 1 april-10-april (Obs! Feltryck i folder)
Förträffar: Tre förträffar under året:
25 november kl. 17.00-20.00
17 februari kl. 17.00-20.30 (föräldramöte 20.00-20.30)
21 mars kl. 11.00-14.00 (bibelutdelning)
Läger: 3-4 april (påsknatten)
Konfirmation: 10 april 2021 (Obs! Feltryck i folder)


Sommaräventyret – om du gillar läger

Tider: Sommarlovets tre första veckor 2021, 21 juni-10 juli
Förträffar: Två förträffar under året:
22 november kl. 10.00-13.00  (Obs! Feltryck i folder)
28 mars kl. 10.00-13.00 (bibelutdelning)
Läger: 28 juni-2 juli (en grupp åker 20-24 juni om det blir två grupper)
Konfirmation: 10 juli 2021


Alla träffar förutsätter att konfirmanden är frisk och symtomfri.
Konfirmandplaneringen kan komma att ändras pga rådande situation med Covid-19.

information om gudstjänster och kontaktuppgifter

Du ska under din konfirmandtid gå 10 gånger i gudstjänst varav:
1 gång under adventstiden 29/11-22/12 2020
2 gånger under julhelgen 23/12 2020 - 6/1 2021
2 gånger under påskveckan 28/3-5/4 2021
Se vårt församlingsblad eller hemsida för aktuella gudtjänster.

Fyll i nedanstående information (*=obligatoriska fält)

Är du döpt?

Val av konfirmationsgrupp. Rangordna grupperna från 1-3, där 1 är ditt första val och 3 ditt sista val.

Om vårdnadshavare

Vi önskar att informationen skickas till båda vårdnadshavarna (Vid olika adresser).

Hörby Församling hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Vid frågor, vänd er till verksamhetsansvarig Jennie Feldt, 0415 175 58, eller till församlingens dataskyddsombud, Karna Nilsson, 0415 175 50