Foto: Magnus Aronson/IKON

Jubilatekören

En 4-stämmig vuxenkör som medverkar i söndagens gudstjänster,
arbetar fram musikgudstjänster tillsammans med präster, solister och instrumentalister. Vid olika tillfällen åker kören på resor för att sjunga i andra kyrkor runt om i vårt land, men har även gjort resor utomlands för utbyte mellan andra körer.
Vi träffas måndagar i Lyby församlingsgård kl. 19.00-21.30. 

Vid frågor så hör av dig till kyrkomusiker Margareta Önnerlid-Nilsson, tel 0415-775203.