Meny

Jubilatekören

En 4-stämmig vuxenkör som medverkar i söndagens gudstjänster,
arbetar fram musikgudstjänster tillsammans med präster, solister och instrumentalister. Vid olika tillfällen åker kören på resor för att sjunga i andra kyrkor runt om i vårt land, men har även gjort resor utomlands för utbyte mellan andra körer.


Vi träffas måndagar i Västerstad församlingshem kl. 19.00-21.30. 
Efter övningen fikar vi. Start 21/1