Jöns Henriksson

Den danske prästen som gjorde en storslagen hyllning till den svenske kungen.

Jöns Henriksson var präst under många år i Östra Sallerups och Långaröds församlingar mellan 1648-1689.
Han kom hit som 26-åring, då helt nyutexaminerad från Köpenhamns universitet, och skapade under sin livstid den park vi än idag kan ana, som också kom att bli ett kulturminne med riksintresse tack vare att den rymmer Skånes dansk/svenska historia på ett levande sätt.

Jöns, eller Jens som han hette fram till 1658 fick också den tunga uppgiften att göra församlingsborna till svenskar, noga övervakad av ryttmästaren i bostället som finns kvar bakom kyrkan och soldater som kom inflyttade från bland annat Småland, Västergötland och Finland. 

Foto av Jöns Henrikdssons gravtumba
Resterna av Jöns Henrikssons gravtumba Foto: Karna Nilsson

Jöns Henriksson dog 1689 och begravdes under ett praktfullt gravmonument, en så kallad gravtumba, som han själv låtit tillverka. Kyrkan var inte så stor på den tiden och graven var placerad på kyrkbacken strax utanför södra entrén där vapenhuset finns idag. Monumentet var av kalksten med hel huggen sten i såväl botten, sidor och lock. Den var 3 3/4 aln (225 cm) lång och 1 5/8 aln (98 cm) bred och den såg ut som en kista. Men graven var under tumbamn.
Den pryddes av inskriptioner och bilder. På gravtumbans västra gavel uppmanar han efterkommande att skydda detta monument från förstörelse. Så blev det tyvärr inte utan monumentet slogs sönder i mitten på 1800-talet när kyrkan byggdes ut. Delarna användes som fyllning i trappan.

När man på 1960-talet byggde till vapenhuset hittades en del bitar av stenkistan. Dessa murades in i kyrktornets norra yttervägg där fortfarande går att se. 

Läs mer på föreningen Jöns Henrikssons minne: www.karlxistenar.se