Hörby kyrka
Foto: Karna Nilsson

Hörby kyrka

Hörby kyrka är helgad åt S:t Laurentius

Hörby kyrka ligger mitt i byn, intill den gamla allfartsvägen mellan Malmö och Kalmar.
Den äldsta delen av kyrkan uppfördes omkr. 1140 och försågs då med trätak. De valv som nu finns slogs någon gång under senmedeltiden. Byggmästaren skall ha varit Carl Stenmästare. Om hans konstskicklighet vittnar fortfarande den förnäma sandstensportalen i den gamla söderväggen.

1895 gjordes en stor tillbyggnad åt norr. Den gamla kyrkan fick därefter tjänstgöra som reservutrymme fram till den senaste restaureringen 1956. Då uppfördes ett nytt sandstensaltare i den gamla triumfbågen, ett senmedeltida triumfkrucifix restaurerades och placerades på väggen ovanför.

Bland kyrkans inventarier märks främst det rikt utsirade högaltaret, daterat 1632 och snidat av en tysk mästare, Statius Otto. Från ungefär samma tid härrör sig predikstolen och dopfunten, även de snidade i trä med myller av figurer och olika bibliska motiv.

Nämnas bör också korfönstren från 1951 av konstnären Gunnar Theander som här har här skildrat Jesu liv.

Den gamla orgeln från 1896 ersattes 1963 med en ny, omfattande 24 stämmor, från Mårtenssons Orgelfabrik i Lund. Under 2024 görs en stor renovering med ombyggnad av läktaren, byte av orgel och orgelfasad samt renovering, utbyggnad och förbättring av utrymmet under läktaren. 

Hitta till Hörby kyrka

Adress: Ringsjövägen 1, 242 31 Hörby

Länk till karta