Hörby kyrka
Foto: Karna Nilsson

Hörby församlings kyrkor

I församlingen finns det tio kyrkor och två kyrkoruiner.

Hörby församlings kyrkor är byggda alltifrån 1100-talet fram till slutet av 1800-talet.
Kyrkorna är inte bara vackra och intressanta kulturarv utan används fortfarande för det ändamål de en gång byggdes för - att fira gudstjänst. 
Kyrkorna har bevarats i ursprungligt skick så långt som möjligt men har också försiktigt anpassats under tidens gång.

Välkommen att besöka och njuta av våra vackra kyrkor!

 

 

 

Hörby kyrka

Hörby kyrka

Hörby kyrka är helgad åt S:t Laurentius

Lyby kyrka

Lyby kyrka

St:a Anna kyrka

Västerstads kyrka

Västerstads kyrka

Kyrkan som bröt mot de traditionella sockenkyrkorna.

Östra Sallerups kyrka

Östra Sallerups kyrka

Ärkebiskopens medeltidskyrka