Hörby kyrka
Foto: Karna Nilsson

Hörby församlings kyrkor

I församlingen finns det tio kyrkor och två kyrkoruiner.

Hörby församlings kyrkor är byggda alltifrån 1100-talet fram till slutet av 1800-talet.
Kyrkorna är inte bara vackra och intressanta kulturarv utan används fortfarande för det ändamål de en gång byggdes för - att fira gudstjänst. 
Kyrkorna har bevarats i ursprungligt skick så långt som möjligt men har också försiktigt anpassats under tidens gång.

Välkommen att besöka och njuta av våra vackra kyrkor!