Historiska personer

Alla personer i vår församling är lika viktiga, men några individer har satt lite större avtryck i vår historia.

Jöns Henriksson

Den danske prästen som gjorde en storslagen hyllning till den svenske kungen.

Sankta Magnhild

Det skånska helgonet som tog hand om fattiga och sjuka

Peter Wieselgren

Peter Wieselgren; Sveriges nykterhetsapostel