Historiska personer

Alla personer i vår församling är lika viktiga, men några individer har satt lite större avtryck i vår historia.

Peter Wieselgren

Peter Wieselgren; Sveriges nykterhetsapostel

Jöns Henriksson

Den danske prästen som gjorde en storslagen hyllning till den svenske kungen.

Sankta Magnhild

Det skånska helgonet som tog hand om fattiga och sjuka