Gröna huset

Kontakta oss

Delprojektledare

Jennie Feldt

Församlingspedagog

Handledare

Betty Bertilsson

Gröna Huset

Handledare

Ronny Risberg

Gröna Huset