Gröna Huset

En plats för växande

Gröna huset – en plats för växande och för personlig utveckling! Vi vänder oss till människor som av olika skäl behöver stöd ut i arbete, studier eller kontakt med vården.

Jag har lärt mig att umgås med andra och att jag klarar av mer än jag trodde. Det som var viktigt var att jag fick vara mig själv med mina tillkortakommanden, det var okej att säga att nu orkar jag inte längre. Då fick man gå undan och vila en stund.

Citat från tidigare deltagare

 
I prästgården på Ringsjövägen 1 i Hörby finns från 2023-01-01 ett nytt projekt kallat Rehabiliteringscentralen Gröna huset. I olika projekt sen 2016 har vi tagit emot människor som varit sjukskrivna eller arbetslösa en längre tid, men också till de som av olika skäl lever i social isolering eller med hälsoproblem. Vi har erbjudit rehabilitering, sysselsättning och arbetsträning. Tanken med projekten är att människor ska få växa och återhämta sig för att en dag förhoppningsvis återvända till arbetsmarknaden, till studier eller fortsätta till annan aktivitet. 
 
Det nya projektet är finansierat av Finsam MittSkåne där Hörby kommun är projektägare. Finsam finansierar, stödjer och utvecklar tvärsektoriella insats inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Finsam arbetar för att skapa ett samhälle där alla har en möjlighet till en meningsfull vardag med arbete och gemenskap – oavsett livssituation, funktionsnedsättning eller andra hinder. Gå gärna in Finsam MittSkånes hemsida finsammittskane.se och läs mer eller se kort film om Finsam via länken här. 
 
Deltagarna i projektet kommer att erbjudas samlat stöd och hjälp i syfte att få sina förutsättningar för arbete bedömda samt få stöd i att nå självförsörjning via arbete, studier eller sjukersättning. I Gröna huset finns plats för olika aktiviteter såsom ateljé, plats för snickeri och sömnad, kök, uteaktiviteter inom odling, park och trädgård. Friskvård är viktig del av verksamheten. Rehabiliteringen planeras individuellt i samråd med deltagaren.

För deltagande i projektet krävs beslut/anvisning från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller handläggare på respektive kommuns avdelning för Ekonomiskt bistånd. Vi tar endast emot deltagare som bor i Eslöv, Hörby och Höörs kommuner.

Gröna huset-personal

Kontakta oss

Folder om gröna huset

Läs på datorn eller ladda ner för utskrift