Plantering vid Trädgårdskyrkan i Hörby församlingshemspark

Gröna Huset

En plats för växande

Gröna huset är ett av ESF(Europeiska Socialfonden) delfinansierade projekt som
har funnits i Hörby församling sedan 2016. Vi vill vara ett komplement i samhället för människor att i egen takt återhämta sig och få en ny start.

Vi vänder oss till dig som varit sjukskriven eller arbetslös en längre tid, men också till dig som av olika skäl lever i social isolering eller med hälsoproblem. Vi erbjuder rehabilitering, sysselsättning och arbetsträning. Tanken är att du ska få växa och återhämta dig för att en dag kanske återvända till arbetsmarknaden, till studier eller fortsätta till annan aktivitet.

Arbetet sker både i grupp och inviduellt vilket blir en hjälp för den enskildes återhämtning. Vi gör vårt bästa för att inriktningen på arbetet ska kännas möjlig och meningsfull för alla.

Vår förhoppning är att du lär dig nya saker efterhand, om dig själv och om dina medmänniskor. Vi erbjuder bland annat sysselsättning inom trädgårdsarbete, matlagning, bakning, snickeri och syverkstad. Vi har erbjuder också olika former
av friskvård flera gånger i veckan. Vår verksamhet är till stor del förlagd utomhus på sommarhalvåret då vi har en stor trädgård där vi odlar; både på friland och i växthus. Det finns alltid plats för samtal, både i grupp och enskilt. Vi har även diakoner som finns tillgängliga i verksamheten.

Återhämtning - rapportboken (pdf av boken - klicka bilden)

För deltagande i projektet krävs beslut/anvisning från Försäkringskassan, handläggare på kommunens Arbete-och försörjningsenhet eller genom LSS. Uppföljningssamtal med dig som deltagare, anvisningsenhet samt delprojektledare sker kontinuerligt under din tid hos oss.

Varmt välkommen!

Gröna huset

- för dig som kommer från en myndighet

Gröna huset

Kontakta oss

"Kyrkan hjälper vid utsatthet" är inte publicerad