Gröna huset

Harry Hansen

Diakon

Jennie Feldt

Församlingspedagog

Betty Bertilsson

Gröna Huset

Ronny Risberg

Gröna Huset