Kyrkogård
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Gravplatser

Ofta när man tänker på en kyrkogård så tänker man på att besöka en gravplats. Men det finns mycket runt om graven att tänka på.

Skötsel och smyckning

Ibland har man inte tiden, möjligheten eller orken att själv se till sin grav. Då har man möjlighet att köpa de tjänsterna från oss.

Gravplats och Gravskick

Det är viktigt att tänka efter vilken form av gravplats som passar. Det finns en spännvidd mellan helt anonymt på minneslund till stor gravplats med gravram och singel.

Gravrätt och gravrättsinnehavare

Vem ska ta hand om graven? Hur länge har jag graven?

Återlämnande av gravplats

När man inte vill, kan eller orkar ha en gravplats kvar kan man återlämna den till Kyrkogårdsförvaltningen.