Kyrkogård
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Gravplatser

Ofta när man tänker på en kyrkogård så tänker man på att besöka en gravplats. Men det finns mycket runt om graven att tänka på.