Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Inom Svenska kyrkan hanterar vi en mängd personuppgifter och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dem. 

Kyrkliga handlingar

Så här hanteras dina personuppgifter när du är delaktig i en kyrklig handling (vigsel, dop, konfirmation och begravning) i Svenska kyrkan Hörby.

Vuxengrupper

Så här hanteras dina personuppgifter när du är delaktig i vår vuxenverksamhet i Svenska kyrkan Hörby

Barn- och ungdomsgrupper

Så här hanteras ditt barns/ungdoms samt även vårdnadshavares personuppgifter när de är delaktiga i vår barn-/ungdomsverksamhet i Svenska kyrkan Hörby

Frivillig

Så här hanterar vi dina personuppgifter om arbetar som frivillig i Svenska kyrkan Hörby

Medlem

Så här hanteras dina personuppgifter som medlem i Svenska kyrkan Hörby