Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

Inom Svenska kyrkan hanterar vi en mängd personuppgifter och vi vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dem.