Foto: Julia Henriksson

Fulltofta kyrka

Fulltofta kyrka är troligen uppförd som en korkyrka ca 1140. 10–20 år senare lades absiden till. Långhuset kan inte exakt dateras genom dendrokronologi då långhusets takstol brunnit kring 1270–1280. Det nya timret i långhuset har daterats till perioden 1280–1281.

Kyrkobyggnaden är uppförd med mäktiga gråstensmurar, där hörnkedjorna utgörs av huggen sandsten från Stenskogen vid Höör. De syns tydligt på utsidan av absiden. 

Kyrkan tros ha varit en gårdskyrka under Fulltofta herrgård, en ensamgård, ägd av ärkebiskop­en i Lund (något som först kan beläggas 1332), en pionjär i ett omfattande nyttjat beteslandskap. När så byn Fulltofta anlagts fanns behov av en större kyrkobyggnad och långhus, absid och torn adderades till kapellet som därmed blev en ordinär skånsk lantkyrka.

Klockorna: En stor blev omgjuten 1616. Lillklockan är gjuten 1460 av Jakob Yade i Stralsund. 

Vapenhuset är från 1400-talets första hälft har fasta stenbänkar. 

Renässansaltaret gjordes 1636 av Jakob Krembergs berömda verkstad i Lund. 

Dopfunten i sandsten är från kyrkans första tid. Baldakinen över dopfunten tillkom 1700. Predikstolen från slutet av 1500 var från början en så kallad läktarpredikstol och står nu på en tegelstensfot. 

S:ta Magnhildsfönstret intill predikstolen är en glasmålning av Hugo Gelin från 1936. I fyra fält har han fångat huvuddragen av vårt mest betydande skånska helgon under medeltiden: S:ta Magnhild av Fulltofta. Hennes källa finns 1 km öster om kyrkan.

De medeltida takmålningarna är från 1400-talet (konstkritikerna har givit den okända konstnären namnet "Skivarpsmästaren") och blev under reformationen överkalkade. 1910 framtogs de åter och vid restaureringen 1953 fick de sin nuvarande färg efter rengöring. 

En ny orgel byggdes i Dresden och installerades 1969. Då restaurerades också renässansaltaret. 

Hitta till Fulltofta kyrka

Adress: Fulltofta kyrka, 242 94 Hörby

Länk till karta

Sankta Magnhild

Det skånska helgonet som tog hand om fattiga och sjuka

Renovering av Fulltofta kyrkas tak

rapport skriven av antikvarie Anders Reisnert