Foto: Julia Henriksson

Fulltofta kyrka

Fulltofta kyrka, i romansk stil, byggdes troligen 1160-1170 och placerades intill Fulltofta gård, som då var biskopssäte.
Kyrkan är uppförd i gråsten, hörnstenarna i huggen sandsten. Kyrkan hade från början inget torn. Det nuvarande uppfördes 1809. 

Klockorna: En stor blev omgjuten 1616. Lillklockan är gjuten 1460 av Jakob Yade i Stralsund. 

Vapenhuset är från senmedeltiden med fasta stenbänkar. 

Renässansaltaret gjordes 1636 av Jakob Krembergs berömda verkstad i Lund. 

Dopfunten i sandsten är från kyrkans första tid. Baldakinen över dopfunten tillkom 1700. Predikstolen från slutet av 1500 var från början en så kallad läktarpredikstol och står nu på en tegelstensfot. 

S:ta Magnhildsfönstret intill predikstolen är en glasmålning av Hugo Gelin från 1936. I fyra fält har han fångat huvuddragen av vårt mest betydande skånska helgon under medeltiden: S:ta Magnhild av Fulltofta. Hennes källa finns 1 km öster om kyrkan.

De medeltida takmålningarna är från 1400-talet (konstkritikerna har givit den okända konstnären namnet "Skivarpsmästaren") och blev under reformationen överkalkade. 1910 framtogs de åter och vid restaureringen 1953 fick de sin nuvarande färg efter rengöring. 

En ny orgel byggdes i Dresden och installerades 1969. Då restaurerades också renässansaltaret. 

Hitta till Fulltofta kyrka

Adress: Fulltofta kyrka, 242 94 Hörby

Länk till karta

Sankta Magnhild

Det skånska helgonet som tog hand om fattiga och sjuka

Renovering av Fulltofta kyrkas tak

rapport skriven av antikvarie Anders Reisnert