Frivillig

Så här hanterar vi dina personuppgifter om arbetar som frivillig i Svenska kyrkan Hörby

Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna administrera ditt frivilligarbete behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är att ett avtal ska kunna ingås. Avtalet kan inte ingås om inte vi kan behandla dina personuppgifter. Vid avtalsrelationens slut raderas de uppgifter vi har om dig, om de inte behöver sparas på grund av lagkrav.

Vi lämnar ut listor till alla våra volontärer med telefonnummer till de övriga i volontärgruppen.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet. 

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Vid frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till hoerby.forsamling@svenskakyrkan.se eller via telefon på 0415-175 50