Frågor och svar om bröllop

Här får du svar på de vanligaste frågorna om vigseln

Hur gör vi för att gifta oss i Svenska kyrkan? 
För att få gifta sig i Svenska kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad. För övrigt behövs intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket samt två vittnen. 

Hur bokar vi kyrka?
Det är viktigt att vara ute i god tid med att boka den kyrka man vill vigas i. I vissa fall redan ett år i förväg. Detta särskilt om det är en populär kyrka eller en populär tidpunkt som pingst eller speciella datum. För bokning kontaktar ni den församling som kyrkan tillhör. Församlingen ordnar präst, kantor och vaktmästare om inte annat avtalas med er. En del vill bli vigda av en präst de redan har en relation till. Berätta för församlingen hur ni vill ha det.

Kostar det något?
För medlem i Svenska kyrkan kostar det inget att gifta sig i Svenska kyrkan.

Måste man gifta sig i kyrkan?
Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns. 

Måste man gifta sig i sin hemförsamling?
Nej. Vigseln kan äga rum i den kyrka eller församling som brudparet önskar. För bokning kontaktar du den församling som kyrkan ligger i. Tänk på att det är viktigt att vara ute i god tid med att boka, i vissa fall ett år i förväg! Detta särskilt om det är en populär kyrka eller en populär tidpunkt som pingst eller speciella datum. 

Kan man välja vilken präst som helst?
Ja, till viss del. För många brudpar är det viktigt att bli vigda av en präst de redan har en relation till. Meddela församlingen som du vill vigas i, så kan de hjälpa dig. Ibland måste man själv ta kontakt med prästen i fråga. 

Kan vi gifta oss utomlands?
Många av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar har vigselrätt. De som inte har det erbjuder kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap. Alla utlandskyrkor tar ut en avgift för vigsel och kyrklig välsignelse. Priset varierar normalt mellan 1 000 och 3 000 kronor. 

Måste vigselakten vara på svenska? 
I Svenska kyrkan genomförs vigslar på flera språk. En del av vigselakten innebär formellt att ett beslut om vigsel fattas enligt reglerna i äktenskapsbalken. Detta är den så kallade förklaringen som enligt kyrkohandboken är en del av tillkännagivandet. Den måste alltid uttalas på svenska. Detta gäller även om vigselakten i övrigt genomförs på ett annat språk.

Kan vi vigas på flygplatsen före resan?
På flygplatserna Arlanda och Landvetter finns präst som kan förrätta vigsel och välsignelse.

Vad är lysning?
Förr i tiden lyste man i kyrkan tre söndagar i rad för det blivande brudparet. Det innebar att prästen från predikstolen annonserade att paret i fråga ville gifta sig. Brudparet skulle finnas på plats och den som kände till eventuella hinder för äktenskapet kunde meddela det då. Sedan 1973 är lysningen ersatt med hindersprövning, se ovan.

Vad består en vigsel av? 
En kyrklig vigsel är en gudstjänst som består i huvudsak av tre delar: 

  • En inledande del där prästen välkomnar gästerna och brudparet. Prästen talar om äktenskapet och kärleken och man läser ur Bibeln. 
  • I del två blir brudparet aktivt. Båda får svara på frågan om de vill gifta sig med varandra. Ring/ringar utväxlas och brudparet håller tillsammans i ringen medan de uttalar sina löften till varandra. Prästen bekräftar (stadfäster) äktenskapet genom att säga ”ni är nu man och hustru”.
  • I den tredje delen ber och välsignar prästen det nyvigda makarna. Oftast håller prästen även ett vigseltal. Sång, musik och textläsning är vanlig.

Hur kan man göra vigseln mer personlig?
Det finns goda möjligheter att sätta en personlig prägel på vigselgudstjänsten. Ofta låter man någon vän eller släkting läsa en dikt eller framföra något musikstycke man tycker om. 

Vissa brudpar vill skriva sina egna löften, sjunga en sång till varandra eller göra något annat personligt. Det kan gå utmärkt men kan också vara en källa till nervositet som förtar lyckan i stunden. Det är betydelsefullt att kunna slappna av och vara närvarande.

Vad ska man tänka på när det gäller musiken?
Ett tips är att levande musik passar bättre i kyrkorummet än inspelad. Prata med den församling där ni ska vigas så får ni veta vem som ska vara musiker vid vigseln. Då kan ni prata med honom eller henne om vilken musik som kan passa och också få förslag.

Vad är ett vigselsamtal?
En kyrklig vigsel föregås alltid av ett vigselsamtal. Det kan äga rum antingen i kyrkan eller hemma hos brudparet. I det senare fallet brukar man se till att ha ett extra möte i kyrkan för att gå igenom ceremonin på plats. 

Under vigselsamtalet planerar präst och brudpar vigseln. Vilka texter ska man välja, hur ska löftena låta, vem gör vad och när? För ett stressat brudpar kan vigselsamtalet bli ett avkopplande tillfälle när man släpper taget om planeringen en stund och koncentrerar sig på varför man egentligen gifter sig med just varandra.

För prästen är det ett sätt att lära känna personerna bättre och utgör en bra grund för vigseltalet.

Hur går man in i kyrkan?
I Sverige är det tradition att brudparet går fram tillsammans, som en symbol för att parterna väljer varandra och att de frivilligt och jämställda vandrar till vigseln. 

Att reflektera över symboliken i de olika delarna av ceremonin är också ett sätt att bli mera närvarande i vigseln. I Sverige påverkas vi av inte minst amerikansk kultur. Detta slår igenom även i många brudpars önskemål om sitt bröllop.

En vanlig fråga är om bruden kan låta sig ledas fram till altaret av sin pappa. Det finns inget i Svenska kyrkan som förbjuder den seden, men det kan vara värt att fundera över symboliken i handlingen. 
Ursprungligen handlar det om att ansvaret för kvinnan lämnas över från fadern till mannen och härstammar från tiden då kvinnor inte var myndiga. En del präster kan av den anledningen komma att neka till att bruden leds av sin far fram till altaret.