Församlingsvärdar och Lokalvårdare

Gullan Olofsson

Församlingsvärd

Lidia Nolasco

Församlingsvärd

Eva-Karin Eriksson

Lokalvårdare

Inger Isaksson

Församlingsvärd

Gun Ingvarsson

Församlingshemsvärdinna