Några muggar med Svenska kyrkans emblem står uppstaplade på en bänk.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Församlingsvärdar och Lokalvårdare

Gullan Olofsson

Församlingsvärd

Lidia Nolasco

Församlingsvärd

Eva-Karin Eriksson

Lokalvårdare

Inger Isaksson

Församlingsvärd

Gun Ingvarsson

Församlingshemsvärdinna