Foto: Linda Mickelsson /IKON

Diakoni

”Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen”.

Orden ovan ingår i diakonens vigningslöfte.

 

 

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.

Matt 7:12

Diakoni uttrycker kristen tro genom kärlek, omsorg och solidaritet med medmänniskor och med hela skapelse. Detta har sin grund i Nya Testamentet och i hur Jesus mötte människor.

 

Diakonin vill förmedla hopp och kraft till människan, detta gör det möjligt att lämna vanmakten bakom sig och få ny livskraft. 

 

 Vill du ha någon att prata med?

 

Vi delar gärna din livsvandring hur den än ser ut. Inget är för stort eller för litet att samtala om. 
Vi är till för dig.