Barn- och ungdomskörer och rytmik

Babyrytmik: 4-9 månader

Tisdagar 9.30 - 11.00 i Hörby Församlingshems nedre plan. Fika 25:-/familj.
Personlig inbjudan kommer med posten.
Kontaktperson: Annika Ahlberg 0415-175 62

Småbarnsrytmik: 9 - 12 månader

Onsdagar 10.15 - 11.30 i Hörby Församlingshems nedre plan. Fika 25:-/familj.
Personlig inbjudan kommer med posten.
Kontaktperson: Annika Ahlberg 0415-175 62

Musikupplevelse: 1,5-3 år

Onsdagar 14.30-15.30 i Hörby Församlingshems nedre plan.
Barnet får uppleva musiken genom dans, sång, rörelse och rytminstrument. 
Personlig inbjudan kommer med posten.
Kontaktperson: Annika Ahlberg 0415-175 62

Confetti

Barnkören för dig som är 6-9 år.
Här varvar
vi sång med rörelse, lättare röstträning och att sjunga på gehör. Inga noter används.
Vi träffas i Lyby församlingsgård onsdagar kl. 16.15 -17.00.
Ledare: Margareta Önnerlid-Nilsson 0415-77 52 03  

Graffiti

Ungdomskören för dig som är 10-14 år.
Här kommer vi sjunga stämsång, solistsång och utforska röstens olika röstlägen. Vi sjunger material från olika genrer som pop, gospel, musikal och annat.
Kören medverkar i kyrkan vid gudstjänster, konserter och till jul.
Vi träffas i Lyby församlingsgård onsdagar kl. 17.15 -18.00.
Ledare: Margareta Önnerlid-Nilsson 0415-77 52 03