Foto: Josefin Casteryd /IKON;

Barn och familj

Just nu är ingen av våra barnverksamheter igång.
Hör gärna av dig till oss på pastorsexpeditionen (0415-175 50) om du har någa frågor.

Välkommen till kyrkans barn- och familjeverksamhet!
Med dopet som grund och med Jesus som centrum vill vi ge en kristen grund att bygga vidare på. Vi vill visa föräldrarna att kyrkan har något att ge, både till dem själva och till deras barn. Även om barnet inte är döpt är det givetvis välkommet i församlingens verksamhet. Församlingen ska vara till stöd och hjälp att leda barnet på "trons väg genom livet".