Foto: Josefin Casteryd /IKON;

Barn och familj

Välkommen till kyrkans barn- och familjeverksamhet!
Med dopet som grund och med Jesus som centrum vill vi ge en kristen grund att bygga vidare på, och visa föräldrarna att kyrkan har något att ge, både till dem själva och till deras barn. Även om barnet inte är döpt är det givetvis välkommet i församlingens verksamhet. Församlingen ska vara till stöd och hjälp att leda barnet på "trons väg genom livet".

Den 14 augusti öppnar anmälan här nedan till församlingens fasta barngrupper.