Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Hörby församling Besöksadress: Ringsjövägen 1, 24231 Hörby Postadress: Box 164, 24222 Hörby Telefon:+46(415)17550 E-post till Hörby församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Återlämnande av gravplats

När man inte vill, kan eller orkar ha en gravplats kvar kan man återlämna den till Kyrkogårdsförvaltningen.

Så här gör du om du vill återlämna en gravplats
Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen så skickar vi en blankett "Anmälan om återlämnande av gravplats".
Blanketten skickas tillbaka till Kyrkogårdsförvaltningen ifylld och undertecknad. När anmälan är komplett och godkänd av handläggaren övergår gravplatsen till Kyrkogårdsförvaltningen som då övertar ansvaret för gravplatsen.

Vad händer med gravplatsen vid återlämnandet?

Gravplatsen kommer att röjas. Platsens utformning avgör om den kommer att läggas i singel eller gräs.

Eventuell gravsten övergår till Kyrkogårdsförvaltningen och står tillsvidare kvar på gravplatsen förutsatt att den står stadigt och säkert. Gravstenen kan dock komma att tas bort, återanvändas omgående eller i framtiden. Anser Kyrkogårdsförvaltningen att gravstenen har ett kulturhistoriskt värde står den kvar. 

Observera att det inte är tillåtet att smycka gravplatsen efter återlämnandet.