Äspinge kyrka
Foto: Karna Nilsson

Äspinge kyrka

Äspinge kyrka anses vara byggd i början av 1200-talet, med mäktiga murar av gråsten, i typisk romansk stil med absid, kor och långhus. Kyrkan är tillägnad Jungfru Maria. 

I början av 1500-talet tillkom valven i kyrkan, för att strax efter bli försedda med fina målningar. Målningarna blev överkalkade, troligen 1637, och var sedan dolda ända till en restaurering av kyrkan 1952, då de på nytt framtogs och nu pryder kyrkan med sina klara, vackra färger. 

Predikstolen härstammar från tidigt 1600-tal. Altaret med altartavlan tillverkades av den då välbekante altarsnidaren Johan Ullberg 1746. 

1824 rappades kyrkan utvändigt och kalkades. Tornet byggdes 1844 och i samband med detta överfördes de båda kyrkklockorna från klockstapeln till tornet och klockstapeln revs, likaledes revs den norra portalen, då ny ingång genom tornet upptagits. Dopfunten av huggen sandsten anses lika gammal som kyrkan. 

Processionskorset anses ur konsthistorisk synpunkt mycket värdefullt, originalet har sedan många år varit deponerat på Historiska museet i Lund. En exakt kopia finns idag i kyrkan. Orgeln är 1979 ombyggd av orgelbyggare J. Kúnkel och har 10 stämmor och två manualer. 

Hitta till Äspinge kyrka

Adress: Äspinge 5160, 242 95 Hörby

Länk till karta