Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Alpha

För dig som vuxen som är nyfiken på den kristna tron

Alpha-kurserna är öppna för alla, oberoende av ålder och samfundstillhörighet.

Kvällarna avslutas med samtal i smågrupper. Dessa grupper erbjuder en öppenhet och förtrolighet där alla frågor är välkomna.

Alpha-kursen är i första hand tänkt för dig som vill veta mer om den kristna tron, men som inte är så van vid kyrkligt språk och tradition. Men Alpha-gemenskapen ger också möjlighet att växa och mogna i sin egen gudstro.

Kvällsprogrammen börjar med en gemensam måltid, som man betalar 40 kr för (studenter halva priset). Därefter följer ett föredrag över olika ämnen som berör kärnan i den kristna tron. Allt studiematerial som används är gratis.

Kursen omfattar 10 måndagkvällar och en heldag.

Kursuppläggning:

19.00 Kvällsmat

20.00 Föredrag

20.45 Smågrupper

21.45 Avslutning

22 januari kl 19.00 Alpha-fest
Ingen avgift. Kom och lyssna innan du bestämmer om du vill gå kursen. Anmälan till festen senast den 17 januari till Krister Annell, 0730-75 72 62, eller expeditionen, 0503-323 80 (vardagar, kontorstid).
 
5 februari kl 19.00
Första träffen. Du betalar ingen kursavgift, men 50 kronor (studerande 25 kronor) för maten varje kväll du deltar. Vi tar gärna emot anmälan innan, dock senast den 30 januari, se ovan.
Därefter pågår kursen ytterligare nio måndagkvällar och en heldag under terminen.

Om du vill veta mer, ring Krister Annell (se ovan), eller Kenneth Holgersson, 076-947 66 77.

Alpha

Ansvarig präst är Krister Annell, 070-317 41 78, krister.annell@svenskakyrkan.se, och ledare Kenneth Holgerson, 076-947 66 77