Alpha

För dig som vuxen som är nyfiken på den kristna tron

Alpha-kurserna är öppna för alla, oberoende av ålder och samfundstillhörighet.

Kvällarna avslutas med samtal i smågrupper. Dessa grupper erbjuder en öppenhet och förtrolighet där alla frågor är välkomna.

Alpha-kursen är i första hand tänkt för dig som vill veta mer om den kristna tron, men som inte är så van vid kyrkligt språk och tradition. Men Alpha-gemenskapen ger också möjlighet att växa och mogna i sin egen gudstro.

Kvällsprogrammen börjar med en gemensam måltid, som man betalar 50 kr för (studenter halva priset). Därefter följer ett föredrag över olika ämnen som berör kärnan i den kristna tron. Allt studiematerial som används är gratis.

Kursen omfattar 10 måndagkvällar och en heldag.

Kursuppläggning:

19.00 Kvällsmat

20.00 Föredrag

20.45 Smågrupper

21.45 Avslutning

 

Information inför höststarten kommer finnas här längre fram. 

 

Om du vill veta mer, ring Krister Annell (se ovan), eller Kenneth Holgersson, 076-947 66 77.

Alpha

Ansvarig präst är Krister Annell, 070-317 41 78, krister.annell@svenskakyrkan.se, och ledare Kenneth Holgerson, 076-947 66 77