Viskören

Vuxenkör

Vi träffas första fredagen varje månad kl 13:15 på Åshaga vårdboende och sjunger kända visor och sånger som vi sedan framför under gudstjänsten på vårdboendet Åshaga kl 14:00 och Bokhöjden kl 15:00

Kom och var med! 

Körledare Stefan Klaverdal 0431-415173