Allsångskören

Vuxenkör

Vi träffas första fredagen varje månad kl 13:15 på Åshaga vårdboende och sjunger kända visor och sånger som vi sedan ibland sjunger under gudstjänsten på vårdboendet Åshaga kl 14:00 och Bokhöjden kl 15:00.

Just nu är denna kör vilande pga restriktioner.