Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Viskören

Vuxenkör

Vi träffas var första fredagen varje månad kl 13:15 i Församlingsgården, Hjärnarp och sjunger kända visor och sånger som vi sedan framför under gudstjänsten på vårdboendet Åshaga kl 14:00 och Bokhöjden kl 15:00

Kom och var med! 

Körledare Eva Johansson 0431-415313