Vad kan jag få hjälp med?

På kyrkogårdarna kan ni få hjälp av vaktmästarna med t.ex

•  Få era buskar klippta
•  Få gjort en gravrabatt
• Om ni känner att ni inte hinner komma till kyrkogården kan vi hjälpa er att räfsa er gravplats som en engångsinsats.
• Få hjälp med plantering av perenner.
• Få hjälp med tvättning av gravstenen.
• Få hjälp med ett  skötselavtal där vi sköter gravplatsen fortlöpande ( kostnaden för skötsel räknar vi ut beroende på gravens utformning )
• Få hjälp med blomsterplantering, hel som täcker hela året eller bara vissa enstaka.
Blomsterfonden innehåller : penseer, påsklilja, sommarblommor, ljung, kryss, vinterdekoration.
         
• Påfyllning av singel på er gravplats
         
•   Förmedla kontakter med stensättare t.ex Rättning eller dubbning av gravstenar eller textkompletering

 Vi kan hjälpa er med det mesta.

Kostnaden är 300 kr per timma.

Kontakta oss så får ni ett kostnadsförslag på de åtgärder ni behöver hjälp med.

Mats Johansson 070-311 05 51