Ungdom

Messy Church!

Välkommen till kvällar som präglas av enkelhet, kreativitet och gemenskap där vuxna och barn äter och skapar tillsammans. En gemenskap som rymmer både tro och tvekan, dit alla är välkomna, och där vi hoppas att du ska känna dig hemma.

Svenska kyrkans Unga

Vi har en egen lokalavdelning i Hjärnarp-Tåstarps församling (i Lunds stift)

Om natten kommer känslorna

Vad funderar ungdomar på? Pratar de om sina tankar? Med vem och på vilket sätt? Materialet ”Om natten kommer känslorna” tar upp tio teman som är viktiga för dagens unga och ger tips till hur man leder samtal om svåra ämnen.