S:t Stefanos kapell

S:t Stefanos kapell är beläget på Hjärnarps kyrkogård vid minneslunden.

Läs gärna i broschyren här