Foto: Petra Oddson

S:t Stefanos kapell

S:t Stefanos kapell är beläget på Hjärnarps kyrkogård vid minneslunden.

Öppet varje dag kl 8.00-20.00

Läs gärna i broschyren här