Personal

Här hittar du kontaktuppgifter till alla anställda.

En svart prästskjorta.

Präster

Behöver du någon att prata med? Har du frågor inför ditt dop, din vigsel eller en begravning? Här hittar du kontaktuppgifter till våra präster.

Diakoner

Behöver du någon att prata med? Här finns kontaktuppgifter till våra diakoner.

Någon spelar kyrkorgel.

Musiker

Behöver du hjälp med musikval inför dop, vigsel eller begavning? Eller vill du sjunga i en kör? Här hittar du kontaktuppgifter till våra musiker.

Någon läser en barnbok med bibliska budskap.

Pedagoger

Här hittar du kontaktuppgifter till våra barnledare, ungdomsledare, fritidsledare konfirmandledare och församlingspedagoger.

På ett mötesbord står en bärbar dator uppslagen. Papper och pennor ligger utspridda framför mötesdeltagarna.

Administration och IT

Vill du göra en bokning? Har du allmänna frågor kring ekonomi eller behandling av personuppgifter? Här hittar du kontaktuppgifter till vår administrativa personal.

En kratta i en hög med bruna löv.

Kyrkvaktmästare

Vill du smycka kyrkan inför dop eller en vigsel? Letar du efter en grav eller behöver hjälp kring gravvård? Här finns kontaktuppgifter till vår kyrkogårdspersonal och kyrkvaktmästare.

Personal i bokstavsordning (sorterat på efternamn)