Invigning mässhake-Stola

Tåstarps kyrka 11 mars 2018