Musik

I församlingen satsar vi på musiken som samlande kraft och du som sjunger eller vill börja sjunga i kör, oavsett ålder är välkomna till oss! Barnkören Lightkids och Hjärnarp Tåstarps kyrkokör träffas tisdagar. Babysången träffas torsdagar. Viskören och musikleken träffas på fredagar.

Vi sjunger både på gudstjänster och gör egna konserter. Ibland har vi en inhyrd solist eller fina musiker som spelar till och repertoaren är bred.

 Musik ska byggas utav glädje!

Körledarna Stefna Klaverdal och Richard Wieland hälsar alla välkomna till oss.