Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musiklek

1-5 år

Uppstart den 20 september

Fredagar kl 9:30, Församlingsgården Hjärnarp

Sång och musik, rytmik och ramsor i en härlig blandning för små och stora med Eva Johansson 0431-415313