Musiklek

1-5 år

Vi har musiklek för barn 1-5 år i vår öppna barnverksamhet Barncaféet.
Vi hörs i Facebookgruppen Barncafégruppen för anmälan.
Vi har Musiklek kl 9:30 och därefter blir det lek och fika för den som önskar. Egen fika medtages. Terminsavslutning 20/5. Stängt på skollov.


​FREDAGAR KL. 9.30, START: V9

Varmt välkomna hälsar