Musiklek

1-5 år

Vi har musiklek för barn 1-5 år i vår öppna barnverksamhet Barncaféet.
Vi hörs i Facebookgruppen Barncafégruppen 
Vi har Musiklek kl 9:30. Läs mer här nedan under Barncaféet:

Varmt välkomna!