En grusväg mellan två åkrar. I vägkanten står en blå skylt med bokstaven M för mötesplats.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Mötas

Välkommen att delta i våra grupper, körer eller öppen verksamhet inom diakoni, barn-, ungdom-, musik- och vuxenverksamheter.

Gudstjänst

Söndagens bibeltexter och kommande gudstjänster hittar ni här