Om natten kommer känslorna

Vad funderar ungdomar på? Pratar de om sina tankar? Med vem och på vilket sätt? Materialet ”Om natten kommer känslorna” tar upp tio teman som är viktiga för dagens unga och ger tips till hur man leder samtal om svåra ämnen.

Under ett år har ungdomar från Hjärnarp och från Lund träffats och pratat om vad som berör unga idag. Man har också diskuterat hur vuxna kan tala med ungdomar om svåra saker. Samtalen har mynnat ut i boken ”Om natten kommer känslorna”- en konstbok och en handledning till hur man kan arbeta med svåra ämnen tillsammans med unga. Till boken finns också en samtalskortlek, musik och intervjufilmer.

Kapitlen i boken omfattar allt ifrån ”Vad är krav och press i livet?” till ”Varför skadar en sig själv?” och ”Varför är en blyg och rädd för att visa sig själv?” Gemensamt för ämnena är att de på olika sätt handlar om en själv som individ och förhållandet till familjen, vännerna och mobilen- på gott och ont. I inledningen till materialet skriver projektledaren och kyrkoherden Ann D Lidgren:

-Vi måste skapa säkra och trygga samtalsplatser som kan inspirera till samtal kring liv och tro, där samtalet pågår över tid. Samtal och rum som kan öka den existensiella hälsan som många människor idag söker efter. Att kunna känna att man är okay när natten kommer- när dagens brus och alla flöden tystnar, när det blir stilla omkring oss och känslorna och tankarna får egentid och utrymme.

Allmänheten välkomnades till boksläppet den 2 november 2017 kl 17-19 i församlingsgården, Hjärnarp.

På plats fanns filmaren Thomas Romlöv, tonsättaren Stefan Klaverdal och projektledaren Ann D Lidgren.

För mer information:
Projektets webbsida: http://mitti2017.se