Mitt EMELLAN

Hur tänker människor kring svåra existentiella frågor?

I projektet " Mitt EMELLAN" har tjugo människor med olika bakgrunder (bland annat ifrån Hjärnarp) intervjuats och blivit filmer och musik med utgångspunkt i tio frågor som tex "Vad är döden?", "vad är en människa?". Det finns ju egentligen inga svar, men det är viktigt för många att fundera och prata om detta. Svaren i filmerna speglar detta och befinner sig just nu mittemmellan.

 

Filmerna och musiken kan ses och användas som tex workshops om de olika frågorna. Projektet har drivits av församlingen med stöd ifrån Lunds stift. Läs mer på www.mittemellan.nu

Kontaktperson Stefan Klaverdal,

stefan.klaverdal@svenskakyrkan.se