Messy Church!

Välkommen till kvällar som präglas av enkelhet, kreativitet och gemenskap där vuxna och barn äter och skapar tillsammans. En gemenskap som rymmer både tro och tvekan, dit alla är välkomna, och där vi hoppas att du ska känna dig hemma.

Vad är Messy Church?
 
”Messy Church är ett sätt att samla människor i alla åldrar och låta dem tillsammans få uppleva vad det innebär att vara en del av den kristna gemenskapen utanför söndagsgudstjänsten. 

Genom Messy Church försöker vi vara en tillbedjande gemenskap av alla åldrar, som har Jesus i centrum och som visar kristen gästfrihet-vi ger människor en möjlighet att uttrycka sig kreativt, att sitta ner tillsammans och äta en måltid och ha roligt inom den kyrkliga kontexten”  ( från boken Messy Church , författare: Lucy Moore)

Tycker du det här låter spännande för dig, din famiilj och dina vänner.? 
Kom och hit och ta gärna med dig fler! Välkommen både gamla och nya, unga som gamla och alla däremellan till två Messy Church samlingar i höst. Vi kommer att ha ett tema som en röd tråd på varje träff.

Preliminärt schema
17.00 Vi fixar det sista med maten tillsammans
17.30 Mat (till självkostnadspris)
18.15 Vi pysslar på temat, eller övar in sång, eller leker en lek.
19.30 Kvällsandakt med sånger på dagens tema 
19.45 Fika!  
20.00 Slut 

HÖSTEN 2022
HJÄRNARPS FÖRSAMLINGSGÅRD
5 oktober och 30 november

Tacksam för anmälan här nedan senast tisdagen före.

Varmt välkommen!

  • Petra  Oddson

    Petra Oddson

    Svenska kyrkan Hjärnarp-Tåstarp

    Församlingspedagog - konfirmand, barn, ungdom och skola, Ideellsamordnare, IT-ansvarig, Kommunikation & hemsida, Dataskyddsombud - GDPR