Kyrkoråd

Hjärnarp-Tåstarps kyrkoråd för 2018-2021

  • Lennart Engström, ordförande 0720-638598
  • Christian Hedman, vice ordförande
  • Sara Klaverdadal
  • Lars Erik Mark
  • Mikael Von Krassow
  • Monica Holst Adolfsson
  • Kyrkoherde Katrin Supstiks

Ersättare

  • Andre Bogga
  • Anna Ask
  • Richard Jönsson