Kyrkoråd

Hjärnarp-Tåstarps kyrkoråd för 2018-2021

  • Lennart Engström, Ordförande 0720-638598
  • Christian Hedman
  • Sara Klaverdadal
  • Lars Erik Mark
  • Mikael Von Krassow
  • Monica Holst Adolfsson
  • Kyrkoherden Ann Lidgren

Ersättare

  • Andre Bogga
  • Anna Ask
  • Richard Jönsson