Kyrkoråd

Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige, är församlingens styrelse och är ett beredande och verkställande organ. Kyrkorådets uppgift är att ha omsorg om församlingslivet och att ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd: att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Kyrkorådets uppgift är även att leda och samordna församlingens förvaltning och ha hand om ekonomiförvaltning samt förvalta kyrkans och församlingens egendom. Kyrkorådet har ett Arbetsutskott och ett Fastighetsutskott.

Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men protokollen finns tillgängliga på pastorsexpeditionen samt nedan. 

Kyrkoråd 2022-2025