Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i större ärenden som exempelvis budget, kyrkoavgift och andra ekonomiska frågor, val av kyrkoråd, riktlinjer och mål för verksamheten. Församlingsbor är välkomna till kyrkofullmäktiges sammanträden, som är offentliga och öppna för alla. Protokoll och eventuella kallelser finns längst ner på sidan.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

  Ledamöter:

  Rasmus Lindberg, första vice ordförande
  Christian Hedman, andre vice ordförande
  Monica Holst Adolfsson
  André Bogga
  Lennart Engström
  Christian Hedman
  Tobias Ivarsson
  Britt-Marie Johnsson
  Sara Klaverdal
  Lars Erik Mark
  Nicklas Oddson
  Henrik Rixtorp
  Teresia Rudklint
  Mikael von Krassow

  Ersättare:
  Karl-Erik Ragnarsson
  Else-Marie Svensson