Foto: IKON

Svenska kyrkans Unga

Vi har en egen lokalavdelning i Hjärnarp-Tåstarps församling (i Lunds stift)

Vi har SKU-träffar, och kanske några läger och övernattningar. Vi blandar lek och allvar, samtal och film, fika och andakt. Träffarna är i Församlingsgården i Hjärnarp.
För att medverka krävs att du är medlem i Svenska kyrkans unga och du kommer att få veta när träffarna är via medlemssidorna.