Gudstjänst med barnkör i Önsta Gryt kyrka i Västerås.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gudstjänst