Gudstjänst på Åshaga och Bokhöjden

Församlingen genomför gudstjänst en gång i månaden på äldreboendena Åshaga och Bokhöjden. 

Gudstjänsterna är på fredagar med start klockan 14 på Åshaga, samt klockan 15 på Bokhöjden.